Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2567 การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ (EIT)

เทศบาลตำบลนาเยีย ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน-ITA-บุคคลภายนอก (EIT) ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลตำบลนาเยีย ตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ymatm4 หรือ สแกนที่ QR code เพื่อประเมิน

[ 01-02-2567 ] Hits:479

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลำโดมใหญ่บริเวณท่าแข่งเรือเทศบาลตำบลนาเยีย นายสมชัย วรรณสุทธิ์ นายอำเภอนาเยีย ประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลนาเยีย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาเยีย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯและกล่าวรายงานโดย นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ในการจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลตำบลนาเยีย โดยการนำของนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด...

[ 29-11-2566 ] Hits:504

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง งานพัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ในวันและเวลาราชการ ------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย ได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/nayia01 กลุ่มไลน์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT www.nayia.go.th โทร. 045-306112 Fax./โทร. กองคลัง 045-306140 saraban@nayia.go.th แจ้งดับเพลิง-ไฟไหม้ ตลอด 24 ชั่วโมง /งานป้องกันฯ ทต.นาเยีย ...

[ 20-11-2566 ] Hits:684

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และการรื้อถอน อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อแนะนำ สำหรับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย ได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/nayia01 กลุ่มไลน์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT www.nayia.go.th โทร. 045-306112 Fax./โทร. กองคลัง 045-306140 saraban@nayia.go.th แจ้งดับเพลิง-ไฟไหม้...

[ 16-10-2566 ] Hits:694

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง

    สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง  ต้นยางใหญ่ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านนาเยีย ณ “สวนสาธารณะวังปลาพญายาง” รางวัลชนะเลิศ การประกวดต้นยางนา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำโดมใหญ่ ตำบลนาเยีย ม.3 มีต้นยางนาใหญ่สมบูรณ์สูงใหญ่ โดดเด่นเป็นสง่า ความกว้างประมาณ 9 คนโอบ โคนต้นพันด้วยผ้าหลากสีสะท้อนความเชื่อและความผูกพันของชุมชนกับต้นไม้ ป่าไม้เป็นอย่างดี และมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง วังปลาพญายางเป็นเขตอภัยทาน ห้ามจับสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์ได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน...

[ 07-04-2565 ] Hits:2090

สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเยีย

   สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2

[ 01-04-2565 ] Hits:2685

วัดอุดมวนาสันต์

      วัดอุดมวนาสันต์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนเพชรพัฒนา ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544

[ 01-11-2564 ] Hits:2337

จักสานเครื่องใช้ครัวเรือนจากไม้ไผ่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย

      การจักสานเครื่องใช้ครัวเรือนจากไม้ไผ่ เช่น หวด กระบุง ตะกร้า ซุ้มไก่ กระติบข้าว กระซอน ไม้กวาด ฯลฯ จากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

[ 14-06-2565 ] Hits:1445

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ