Hot News :

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

วันศุกร์, 26 มกราคม 2567 16:03

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลนาเยีย ขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากปรากฎว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ที่เทศบาลตำบลนาเยียจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขอแด้ไขแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากมีข้อมสงสัยสอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0 4530 6140 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลประกาศนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.nayia.go.th ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

-----------------

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ