Hot News :
สภาเทศบาล

นายสุพร นีระมนต์

ประธานสภาเทศบาล

นายลำดวน แก้วอุดร

รองประธานสภาเทศบาล

นายชาตรี นามวงศ์

เลขานุการสภาเทศบาล

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุพร นีระมนต์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสาวชัญญานุช สายทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางเพ็ง อุส่าห์แท้

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุนทร ดอกพุฒ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมบัติ ดอกพุฒ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายบุญธรรม คำศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายนิยม วงศ์วรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายสุทัศ เจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอวยชัย พวงเพชร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสันติ ศรีบุระ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางปราณี พิลาทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายลำดวน แก้วอุดร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ