Hot News :
กองช่าง

นายสุริยา ปลัดอิ่มพะเนาว์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 


 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายปัณณวัฒน์ ประจันทร์

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

นางสาวเกษสุดา ดงพระจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 


 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายอภิเชษฐ์ พิลาสันต์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวอัษฎาพร จันทร์พันธ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวพัชราภรณ์ นีระมนต์

ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ

นายปิยวัฒน์ สินศิริ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นางสาวนัทชา นีระมนต์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเคนชัย อังคณา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมัย แสงงาม

พนักงานจ้างทั่วไป

นายทศพล คำมั่น

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญเพ็ง ศรีโภชน์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุขสันต์ นีระมนต์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญจันทร์ นีระมนต์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสถาพร ทองสินทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายไกรรงค์ อาชญาทา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐวุฒิ ศรีสุพรรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

-

พนักงานจ้างทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ