Hot News :

ประวัติความเป็นมา


ตราสัญลักษณ์

      เทศบาลตำบลนาเยีย ก่อนนั้นเป็นสุขาภิบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2532 ซึ่งขึ้นตรงกับ อำเภอเดชอุดม และต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ตำบลนาเยีย ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาเยีย และมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลทำให้สุขาภิบาลนาเยีย ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาเยีย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา เทศบาลตำบลนาเยีย มีพื้นที่ประมาณ 10.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,340 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาเยีย ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4, และ 8 ห่างจากอำเภอเดชอุดม ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 35 กิโลเมตร

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ