Hot News :
กองการศึกษา

นางสาวทรรศนีย์ นนธิจันทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


 

-

นักสันทนาการ

นางสาวชิดชนก เจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ

 


 

พนักงานครูเทศบาล

นางเข็มขัน พันนวยนนต์

รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

นางทัศนา นามวี

ครู คศ.2

นางญาณิศา ศรีสุพรรณ

ครู คศ.2

นางสาวศิริพร ศรีสุพรรณ์

ครู คศ.2

นางหนูเพียร ศรีสุพรรณ์

ครู คศ.1

นางสาววิลาวรรณ คำภิเดช

ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ กิ่งคำ

ครู คศ.1

นางกาญจนา คำลุน

ครู คศ.1

นางสาวอลิศรา ศรีวงศ์ษา

ครูผู้ดูแลเด็ก

 


 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายบดินทร์ บัวจันทร์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นายอภิรักษ์ สุดใจ

ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

นายเจษฎากร กุลบุตร

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสมรักษ์ นีระมนต์

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวจรัญญา ศรีโคตร

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวอนุธิดา สายทอง

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวศรัณญา นีระมนต์นาง

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

สาวปภัสรา แก้วเหนือ

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาวละอองดาว ดอกจันทร์

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาววลีพร อาษา

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ