Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ จัดจ้างทำป้ายโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย จำวน 2 รายการ (กองการสึกษา)

วันศุกร์, 08 มีนาคม 2567 11:53
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ จัดจ้างทำป้ายโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย จำวน 2 รายการ (กองการสึกษา)

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ