Hot News :

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567

วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567 15:53

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลนาเยีย ขอประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 หากเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนตามแบบ (ภ.ด.ส.10) ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย โทรศัพท์ 0 4530 6140 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลประกาศนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.nayia.go.th ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

-----------------

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ