Hot News :

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง

    สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง  ต้นยางใหญ่ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านนาเยีย ณ “สวนสาธารณะวังปลาพญายาง” รางวัลชนะเลิศ การประกวดต้นยางนา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำโดมใหญ่ ตำบลนาเยีย ม.3 มีต้นยางนาใหญ่สมบูรณ์สูงใหญ่ โดดเด่นเป็นสง่า ความกว้างประมาณ 9 คนโอบ โคนต้นพันด้วยผ้าหลากสีสะท้อนความเชื่อและความผูกพันของชุมชนกับต้นไม้ ป่าไม้เป็นอย่างดี และมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง วังปลาพญายางเป็นเขตอภัยทาน ห้ามจับสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์ได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ