Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด)

วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567 11:39
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด)

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ